Test ze sprzedaży rozwiązań internetowych od Google Partners

Nowość w egzaminach udostępnianych przez Google związana jest nie tylko z samą platformą szkoleniową ale poszerzeniem dostępnych dla użytkowników kursów online. W nowym Academy for Ads znajdziemy teraz nie tylko kursy dotyczące reklam AdWords i Analytics, czy tworzenia stron mobilnych ale także sprzedaży rozwiązań internetowych.

 

Żródło: https://academy.exceedlms.com/student

 

Google od lat udostępnia osobom zainteresowanym produktami AdWords i Analytics szereg kursów online i materiałów szkoleniowych. Dwa razy do roku prowadzone są szkolenia online z poszczególnych tematów odpowiadających kluczowym zagadnieniom dotyczącym AdWords z udziałem licencjonowanych trenerów Google. Każde ze szkoleń zakończone jest podsumowaniem oraz egzaminem, który jest potwierdzeniem umiejętności związanych z konkretnym zagadnieniem w zakresie reklam AdWords lub statystyk Analytics. Każdy specjalista, który chce udokumentować swoją wiedzę, a także dołączyć do programu Google Partners musi wykazać się zdanym egzaminem z podstaw Google AdWords oraz jednym z wielu dostępnych egzaminów rozszerzonych, dotyczących konkretnych specjalizacji z tematu AdWords (choć to nie jedyny wymóg dotyczący Statusu Partnera). Każdy z egzaminów ważny jest 12 miesięcy, a wynik pozytywny gwarantuje osiągnięcie 80% poprawnych odpowiedzi w teście. Zdane kursy każdy może sprawdzić logując się na konto Google w Academy for Ads w zakładce ,,osiągnięcia”.

 

Żródło: https://academy.exceedlms.com/student/activity/4890

 

Inaczej jest z nowym egzaminem z rozwiązań sprzedażowych dotyczących produktów internetowych. Co prawda, do zaliczenia go potrzeba także udzielenia poprawnych odpowiedzi na 80% pytań, jednak jego ważność wydłużona jest do 24 miesięcy. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego progu do zaliczenia, podobnie jak pozostałe egzaminy, powtarzać go można po upływie 7 dni. Do samego egzaminu przygotować się można w dużej mierze z dostępnych na koncie użytkownika w Academy for Ads materiałów, gdzie w odpowiednich działach znajdują się informacje, wskazówki i niekiedy gotowe rozwiązania konkretnych sytuacji. Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 1,5 godziny, podczas których odpowiedzieć musimy na 56 pytań.

Jak można wyczytać w materiałach od Google – przewodnik jest przeznaczony dla osób, które przygotowują się do egzaminu ze sprzedaży rozwiązań internetowych. Zawiera informacje na temat kluczowych zagadnień reklamy online i Google AdWords, a także umiejętności związanych ze sprzedażą konsultacyjną z programu Google „Zaufany doradca ds. mediów internetowych”. Pytania egzaminacyjne dotyczą nie tylko umiejętności sprzedażowych ale także budowy kampanii, jakości reklam, wydatków, zarządzania grupą docelową, umiejętnego wyznaczania i realizowania założonych celów przy użyciu odpowiednich typów reklam oraz konwersji.

Oprócz fajerwerków pojawiających się na ekranie po zdanym teście użytkownik otrzymuje odznakę w systemie Academy for Ads oraz imienny certyfikat w formie PDF.

 

 

To, czym jeszcze zaskakuje nas Academy for Ads to dostęp do pytań i własnych odpowiedzi, które wyświetlają się po zakończeniu testu. Co prawda, poprawna odpowiedź nie jest wskazywana przez Google, jednak podany jest zakres tematu i stosunek poprawnych odpowiedzi do liczby pytań w danym dziale. Zawsze to dodatkowa informacja zwrotna!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *