Piotr Ostrzyżek

Pokrzykiwanie, poganianie i motywowanie do pracy, a tak poważnie – wszelkie działania zmierzające ku jak najlepszej użyteczności stron WWW.