Jak pozycjonować notariusza
SEO

Czy notariusz może się pozycjonować?

Wiele firm prowadzonych jako działalność użyteczności publicznej posiada pewne ograniczenia narzucone przez państwo. Jednym z takich ograniczeń jest uniemożliwienie pozyskiwania Klientów dzięki reklamie w Internecie. Związane jest to, z tym że notariusz jest zobowiązany do należytego dbania o wizerunek notariatu oraz prowadzenia uczciwej konkurencji. Jak więc prowadzić marketing notariusza i jednocześnie robić to zgodnie z prawem? Jak można pozycjonować stronę internetową notariusza?

Dlaczego notariusze nie mogą reklamować się w internecie?

Jest wiele różnych branż, które z różnych powodów są ograniczane przez Państwo w kwestii działań reklamowych w Internecie. Jak już wspominaliśmy, podobnie sytuacja wygląda z notariuszami. Notariusze zgodnie z prawem nie mogą reklamować usług notarialnych i swojej kancelarii w Internecie. Obejmuje to wiele różnych kwestii, reklamę AdWords (Google Ads), sztuczne pozycjonowanie, marketing szeptany i wiele innych czynności. Notariusz nie możesz reklamować własnej strony i działalności dlatego, że jest osobą zaufania publicznego. Dokonuje on czynności notarialnych, które są dokumentami urzędowymi. Zgodnie z art. 25-27 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza zabrania się reklamy i zachęcania do nabycia usług. Notariusza obowiązuje całkowity zakaz reklamy osobistej, która w każdej postaci traktowana jest jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Jakie działania w internecie są dozwolone? – reklama Google Ads, media społecznościowe, marketing szeptany

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, działania kancelarii notarialnej w internecie są ograniczone, jednak nie do zera. Pierwszą kwestią jest oczywiście to, że właściciel kancelarii może prowadzić informacyjną stronę internetową. Oznacza to, że poza informacjami o działalności nie mogą znajdować się na niej treści zachęcające do skorzystania z usług. Jakie dokładnie informacje może zawierać strona www notariuszy?

Jak powinna być zbudowana strona internetowa notariusza?

Wygląd oraz treści stron notariuszy są z góry narzucone przez uchwałę, według której strona powinna zawierać tylko i wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym usługami danej kancelarii. Wśród informacji, jakie mogą znaleźć się na stronie, są: 

 • imię i nazwisko notariusza,
 • stopień naukowy, 
 • datę powołania na notariusza,
 • informację o formie, w jakiej notariusze prowadzą kancelarię,
 • informację o znajomości przez notariusza języków obcych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających, jeśli są w posiadaniu notariusza oraz o możliwości uzyskania w kancelarii informacji w językach obcych,
 • adres kancelarii wraz z informacją o jej usytuowaniu (budynek, klatka schodowa, piętro) i opisem, planem lub mapą dojazdu,
 • informacje dodatkowe dotyczące lokalizacji i otoczenia kancelarii (winda, dostęp dla osób niepełnosprawnych, parking, najbliższe przystanki lub stacje komunikacji zbiorowej, najbliższe postoje taksówek) oraz fotografię budynku o parametrach nie większych niż 600 × 800 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
 • adres poczty elektronicznej kancelarii lub notariusza,
 • numery telefonów i faksu lub faksów,
 • numery rachunków bankowych kancelarii,
 • godziny urzędowania kancelarii,
 • wykaz czynności notarialnych zgodny z obowiązującymi przepisami wraz z podaniem maksymalnej stawki taksy notarialnej za daną czynność oraz pobieranymi przez notariusza podatkami i opłatami sądowymi,
 • linki do stron internetowych: organów administracji rządowej i samorządowej, sądów, Krajowej Rady Notarialnej, właściwej miejscowo rady izby notarialnej,
 • godło Rzeczypospolitej Polskiej o parametrach nie większych niż 500 × 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
 • logo notariatu o parametrach nie większych niż 500 × 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
 • fotografię notariusza o parametrach nie większych niż 500 × 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi.

Czy notariusz może pozycjonować stronę www kancelarii?

Według treści rozporządzenia zabronione jest pozycjonowanie strony internetowej w sposób sztuczny. Co to znaczy? Są to wszelkie działania, które w sposób nienaturalny mogą wpływać na pozycje w wyszukiwarce Google. Zaliczamy do nich przede wszystkim pozyskiwanie linków z innych stron oraz tworzenie treści wprost zachęcających do skorzystania z usługi danej kancelarii. Nie oznacza to jednak, że notariusz zobowiązany jest do zaprzestania jakichkolwiek działań. Witryna internetowa może zawierać szereg informacji o świadczonych usługach, które przygotowane z użyciem odpowiednich fraz będą bardziej atrakcyjne dla Google, a jednocześnie zgodne z prawem. 

Prowadzenie wizytówki Google Moja Firma – czy również jest ograniczone?

Większość działań marketingowych, jakie można prowadzić w Internecie, operują wokół wyszukiwarki Google. Jak więc umożliwić wyszukiwanie kancelarii potencjalnym Klientom jeśli zabroniona jest reklama? Ułatwiają to przede wszystkim Mapy Google. Chodzi w tym przypadku o wizytówkę Google Moja Firma. Prawo w żadnym wypadku nie zabrania prowadzenia informacyjnej wizytówki. Model ich funkcjonowania dzięki dobrej optymalizacji pozwala uzyskać wysokie pozycje na interesujące frazy. Wizytówki Google Moja Firma to miejsce, które dziennie odwiedza kilka tysięcy użytkowników, dlaczego więc z tego nie skorzystać? Jest to działanie dozwolone, które pozwoli pozyskać nowych Klientów na lokalnym rynku bez naruszenia prawa. 

Co grozi za reklamowanie strony kancelarii według uchwały krajowej rady notarialnej?

Notariusz jest zobowiązany do należytego prowadzenia notariatu w związku z tym wszelkie uchybienia bądź niedozwolone działania mogą być karane. Niepoprawne reklamowanie strony kancelarii notarialnej może skutkować nie tylko upomnieniem, ale również naganą bądź karami finansowymi. Kary za reklamę notariusza mogą być bardzo poważne i dotkliwe dlatego warto dobrze przemyśleć działania, które chce się zlecić.  

Seo dla notariusza – podsumowanie

Prowadzenie działań reklamowych kancelarii notarialnej jest zabronione, dotyczy to również sztucznego pozycjonowania strony. Istnieją jednak sposoby, które pozwalają w legalny sposób uzyskać wyższe pozycje w Internecie, a co za tym idzie mieć większe szanse na pozyskanie Klientów. Najważniejszą rolę w pozycjonowaniu odgrywają treści na stronie, warto więc to wykorzystać i przygotować je tak, aby z jednej strony nie nosiły znamion zachęcających do skorzystania z usług a z drugiej strony pozwoli osiągnąć jak najwyższe pozycje. Drugim, wartym rozważenia działaniem jest właściwe zoptymalizowane i prowadzenie wizytówki Google Moja Firma, która jest legalna i pozwoli pozyskać Klientów na rynku lokalnym. 

Prowadzisz Kancelarię Notarialną? Chcesz być lepiej widoczny w Internecie, a jednocześnie prowadzić działania zgodnie z prawe? Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją, będziemy w stanie Ci pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *